Roland van Elewout beëdigd!

Op 4 augustus 2020 heeft Roland van Elewout de eed afgelegd bij de Rechtbank waardoor hij vanaf vandaag bevoegd is om als toegevoegd notaris akten te passeren op ons kantoor!

U kent Roland al omdat hij inmiddels al jaren bevoegd is om wanneer nodig op te treden als waarnemer van Bart Spoormakers. Vanaf nu is hij elke dag bevoegd om akten te passeren, ook tegelijk met Bart Spoormakers.

1 reactie - Geef uw reactie!

Uw Testamentmoment

Deze slideshow vereist JavaScript.

Wat is uw testamentmoment?

Uw eerste kleinkind, het ontmoeten van een nieuwe liefde of het stuklopen van een relatie. Op zulke momenten wordt meestal niet gedacht aan het testament, terwijl dat wel zou moeten! Dergelijke gebeurtenissen zorgen vaak voor een grote verandering in iemands leven.

Op de campagnewebsite www.testamentmoment.nl staan diverse situaties om mensen aan het denken te zetten: is dit mijn ‘testamentmoment’? In totaal worden ongeveer 20 situaties getoond tijdens de campagneperiode.

Doe de check!

De vragen in deze checklist van onze beroepsorganisatie helpen u om na te denken over de mogelijkheden voor uw testament en wat u zelf belangrijk vindt om daarin vast te leggen. Na het invullen ontvangt u een overzicht met de belangrijkste aandachtspunten op basis van de gegeven antwoorden. Deze informatie kunt u gebruiken als voorbereiding op het gesprek op ons kantoor.

0 reacties - Geef uw reactie!

Actie!

 

KORTING!

Op 3 november 2018 vieren wij dat onze beroepsorganisatie (de KNB) al 175 jaar bestaat in Nederland en daarom willen we iedereen die tussen de Open Huizen Dag van 6 oktober 2018 en 3 november 2018 een schriftelijke koopovereenkomst sluit voor een woonhuis of woonappartement gelegen in de gemeenten Eindhoven, Nuenen, Laarbeek, Gemert-Bakel, Helmond, Geldrop-Mierlo, Deurne, Asten en Someren een vast tarief inclusief alle normale bijkomende kosten aanbieden van € 1.100,00 inclusief 21% BTW.

Met deze actie geven we eenmalig een enorme korting ten opzichte van ons normale tarief. Voor alle duidelijkheid stellen we daarbij de volgende voorwaarden.

  1. Tegen het actietarief worden voor de koper een akte van levering en een hypotheekakte opgesteld, deze beide akten zullen op dezelfde dag aansluitend in 1 afspraak passeren.
  2. Het moet gaan om de aankoop van een bestaand woonhuis of woonappartement bestaande uit maximaal 2 reeds voor het sluiten van de koopovereenkomst gevormde kadastrale objecten.
  3. De belangen (zoals de aankoopprijs en het zekerheidsbedrag voor de hypotheek) die bij de transactie spelen zijn niet hoger dan € 500.000,00.
  4. De schriftelijke koopovereenkomst (het koopcontract dat de makelaar heeft opgesteld) is door alle kopers en verkopers ondertekend tussen 6 oktober 2018 en 3 november 2018.
  5. Een volledig exemplaar van het door beide partijen ondertekende koopcontract wordt uiterlijk 6 weken voor de gewenste datum van eigendomsoverdracht op ons kantoor aangeleverd. Ook de aankopen die in aanmerking komen voor het actietarief maar die pas over enkele maanden gepasseerd hoeven te worden, dienen uiterlijk op 1 december 2018 bij ons aangeleverd te worden.
  6. De gebruikelijke onderzoekskosten en Kadastrale kosten voor inschrijving van de akten van levering en hypotheek zijn in het actietarief van € 1.100,00 inbegrepen. Indien het Kadaster per 1 januari 2019 haar tarieven verhoogt (en uw akten worden pas in 2019 ter inschrijving bij het Kadaster aangeboden) dan behouden wij ons het recht voor om het actietarief te verhogen met een bedrag gelijk aan de stijging van de Kadastrale tarieven.
  7. Als u als koper niet alleen hypotheek vestigt op het gekochte huis maar tijdelijk ook een overbruggingshypotheek vestigt op uw huidige woning, dan bedragen de extra kosten € 185,13 inclusief de extra onderzoekskosten en 21% BTW.
  8. De over de koopprijs van de woning verschuldigde overdrachtsbelasting (of omzetbelasting indien van toepassing) is uiteraard niet in het actietarief inbegrepen.
0 reacties - Geef uw reactie!

Kwaliteitsfonds Notariaat

Vanaf 2018 moet het Nederlandse notariaat onder meer de kosten voor het tuchtrecht en het toezicht op haar eigen beroepsgroep zelf bekostigen. Voorheen werden deze taken bekostigd door de overheid. De kosten kunnen oplopen tot 5 miljoen euro per jaar.

Daarom heeft onze beroepsorganisatie (KNB) het kwaliteitsfonds opgericht vanuit welk fonds deze kosten kunnen worden betaald en hebben zij berekend dat er een heffing in rekening moet worden gebracht van € 9,95 voor iedere akte die Nederlandse notarissen vanaf 1 augustus 2018 passeren.

Notarissen brengen dit bedrag van € 9,95 (inclusief BTW) per akte bij de cliënt in rekening. Inmiddels vindt u deze kosten ook terug in onze offertes.

Aan het einde van iedere maand controleert de KNB hoeveel akten een notaris die maand passeerde en volgt er een factuur, op basis waarvan de notaris zijn verplichte afdracht betaalt aan het kwaliteitsfonds.

Uiteraard is het zinvol om de kosten die verschillende notarissen in rekening brengen te vergelijken, maar kosten voor het kwaliteitsfonds niet. Die moet iedere notaris afdragen en daarop is geen korting mogelijk.

0 reacties - Geef uw reactie!

Nieuw huwelijksvermogensrecht is in werking getreden

Nieuw huwelijksvermogensrecht is in werking getreden.

Vorig jaar maart werd hier geschreven dat de eerste kamer positief had gestemd over de invoering van het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Vanaf 1 januari is het nieuwe huwelijksvermogensrecht daadwerkelijk in werking getreden. Voorheen gold dat wanneer partners in het huwelijk traden er automatisch een gemeenschap van goederen ontstond. Simpel gezegd hield dit in dat alles wat beide partners voor het huwelijk hadden met ingang van de datum van het huwelijk gemeenschappelijk werd. Wilde je dit voorkomen moesten er huwelijkse voorwaarden worden opgesteld.

Partners die nu in het huwelijk zullen treden gaan echter te maken krijgen met de nieuwe regels, wat inhoudt dat zij zullen huwen in beperkte gemeenschap van goederen. Alle schulden en bezittingen die voor het huwelijk zijn opgebouwd zullen niet in de beperkte gemeenschap vallen maar persoonlijk bezit blijven van degene die deze voor het huwelijk bezat. Wat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd wordt wel gemeenschappelijk, met uitzondering van schenkingen en erfenissen die onder het nieuwe huwelijksvermogensrecht automatisch buiten de beperkte gemeenschap zullen blijven.

Voor huwelijken die vóór 1 januari 2018 zijn gesloten blijft de oude gemeenschap van goederen gelden en zal er dus in principe niets veranderen. Daarnaast blijft het onder het nieuwe huwelijksvermogensrecht mogelijk om van de wettelijke regelgeving af te wijken door middel van het opstellen van huwelijkse voorwaarden.

Overigens geldt dat waar in dit artikel over een huwelijk wordt gesproken ook een geregistreerd partnerschap kan worden verstaan.

Wilt u meer weten kunt u ook eens op deze website kijken.

0 reacties - Geef uw reactie!

Speciaal voor Starters!

De Helmondse huizenmarkt is volop in beweging. Bestaande woningen wisselen steeds sneller van eigenaar en ook het aantal nieuwbouwprojecten stijgt. Welke gevolgen heeft dat voor starters? Waar moet je als beginner op de woningmarkt rekening mee houden?

Daarom organiseren wij samen met Rabobank Helmond en de gemeente Helmond een inloopavond voor starters op dinsdagavond 26 september. Geïnteresseerden zijn welkom tussen 17.00 en 20.00 in de bankhal van Rabobank Helmond aan de Kerkstraat.

Leuk, die samenwerking!

Inloopavond Startersspecial

0 reacties - Geef uw reactie!