Kwaliteitsfonds Notariaat

Vanaf 2018 moet het Nederlandse notariaat onder meer de kosten voor het tuchtrecht en het toezicht op haar eigen beroepsgroep zelf bekostigen. Voorheen werden deze taken bekostigd door de overheid. De kosten kunnen oplopen tot 5 miljoen euro per jaar.

Daarom heeft onze beroepsorganisatie (KNB) het kwaliteitsfonds opgericht vanuit welk fonds deze kosten kunnen worden betaald en hebben zij berekend dat er een heffing in rekening moet worden gebracht van € 9,95 voor iedere akte die Nederlandse notarissen vanaf 1 augustus 2018 passeren.

Notarissen brengen dit bedrag van € 9,95 (inclusief BTW) per akte bij de cliënt in rekening. Inmiddels vindt u deze kosten ook terug in onze offertes.

Aan het einde van iedere maand controleert de KNB hoeveel akten een notaris die maand passeerde en volgt er een factuur, op basis waarvan de notaris zijn verplichte afdracht betaalt aan het kwaliteitsfonds.

Uiteraard is het zinvol om de kosten die verschillende notarissen in rekening brengen te vergelijken, maar kosten voor het kwaliteitsfonds niet. Die moet iedere notaris afdragen en daarop is geen korting mogelijk.

0 reacties - Geef uw reactie!

Nieuw huwelijksvermogensrecht is in werking getreden

Nieuw huwelijksvermogensrecht is in werking getreden.

Vorig jaar maart werd hier geschreven dat de eerste kamer positief had gestemd over de invoering van het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Vanaf 1 januari is het nieuwe huwelijksvermogensrecht daadwerkelijk in werking getreden. Voorheen gold dat wanneer partners in het huwelijk traden er automatisch een gemeenschap van goederen ontstond. Simpel gezegd hield dit in dat alles wat beide partners voor het huwelijk hadden met ingang van de datum van het huwelijk gemeenschappelijk werd. Wilde je dit voorkomen moesten er huwelijkse voorwaarden worden opgesteld.

Partners die nu in het huwelijk zullen treden gaan echter te maken krijgen met de nieuwe regels, wat inhoudt dat zij zullen huwen in beperkte gemeenschap van goederen. Alle schulden en bezittingen die voor het huwelijk zijn opgebouwd zullen niet in de beperkte gemeenschap vallen maar persoonlijk bezit blijven van degene die deze voor het huwelijk bezat. Wat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd wordt wel gemeenschappelijk, met uitzondering van schenkingen en erfenissen die onder het nieuwe huwelijksvermogensrecht automatisch buiten de beperkte gemeenschap zullen blijven.

Voor huwelijken die vóór 1 januari 2018 zijn gesloten blijft de oude gemeenschap van goederen gelden en zal er dus in principe niets veranderen. Daarnaast blijft het onder het nieuwe huwelijksvermogensrecht mogelijk om van de wettelijke regelgeving af te wijken door middel van het opstellen van huwelijkse voorwaarden.

Overigens geldt dat waar in dit artikel over een huwelijk wordt gesproken ook een geregistreerd partnerschap kan worden verstaan.

Wilt u meer weten kunt u ook eens op deze website kijken.

0 reacties - Geef uw reactie!

Speciaal voor Starters!

De Helmondse huizenmarkt is volop in beweging. Bestaande woningen wisselen steeds sneller van eigenaar en ook het aantal nieuwbouwprojecten stijgt. Welke gevolgen heeft dat voor starters? Waar moet je als beginner op de woningmarkt rekening mee houden?

Daarom organiseren wij samen met Rabobank Helmond en de gemeente Helmond een inloopavond voor starters op dinsdagavond 26 september. Geïnteresseerden zijn welkom tussen 17.00 en 20.00 in de bankhal van Rabobank Helmond aan de Kerkstraat.

Leuk, die samenwerking!

Inloopavond Startersspecial

0 reacties - Geef uw reactie!

Wetswijziging tot beperking gemeenschap van goederen

Gisteren is in de eerste kamer gestemd over het wetsvoorstel waarin de wettelijke gemeenschap van goederen wordt beperkt bij het aangaan van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Met de kleinst mogelijke meerderheid is het wetsvoorstel aangenomen. Op 01-01-2018 zal de nieuwe wet in werking treden.

nieuwsartikel: https://www.knb.nl/nieuwsberichten/gemeenschap-van-goederen-niet-langer-de-standaard

0 reacties - Geef uw reactie!