Speciaal voor Starters!

De Helmondse huizenmarkt is volop in beweging. Bestaande woningen wisselen steeds sneller van eigenaar en ook het aantal nieuwbouwprojecten stijgt. Welke gevolgen heeft dat voor starters? Waar moet je als beginner op de woningmarkt rekening mee houden?

Daarom organiseren wij samen met Rabobank Helmond en de gemeente Helmond een inloopavond voor starters op dinsdagavond 26 september. Geïnteresseerden zijn welkom tussen 17.00 en 20.00 in de bankhal van Rabobank Helmond aan de Kerkstraat.

Leuk, die samenwerking!

Inloopavond Startersspecial

0 reacties - Geef uw reactie!

Wetswijziging tot beperking gemeenschap van goederen

Gisteren is in de eerste kamer gestemd over het wetsvoorstel waarin de wettelijke gemeenschap van goederen wordt beperkt bij het aangaan van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Met de kleinst mogelijke meerderheid is het wetsvoorstel aangenomen. Op 01-01-2018 zal de nieuwe wet in werking treden.

nieuwsartikel: https://www.knb.nl/nieuwsberichten/gemeenschap-van-goederen-niet-langer-de-standaard

0 reacties - Geef uw reactie!

Verruimde schenkvrijstelling weer naar 100.000 euro

Per 1 januari 2017 is het structureel mogelijk om tot een bedrag van € 100.000 belastingvrij te schenken voor een investering in de eigen woning. In tegenstelling tot de vrijstelling zoals wij deze voorheen kenden behoeft de schenking, om vrijgesteld te zijn van schenkbelasting, niet te zijn gedaan aan het eigen kind. Ook een schenking aan bijvoorbeeld een neef of een overbuurman is vrijgesteld van schenkbelasting. Wel gelden er een aantal aanvullende spelregels om in aanmerking te komen voor de vrijstelling.

–      de begunstigde moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn;

–      in 2013 of 2014 is geen gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling;

–      de schenking is onherroepelijk;

–      de schenking moet worden gebruikt voor:

    • de aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning;
    • het aflossen van een eigenwoningschuld of een restschuld;
    • de afkoop van de erfpachtcanon bij een eigen woning met erfpacht.

Is er in 2015 of 2016 al een beroep gedaan op de verhoogde vrijstelling van € 53.176 dan is het mogelijk om de schenking in 2017 of 2018 alsnog aan te vullen met een bedrag van maximaal € 46.984.

Daarnaast blijven de gebruikelijke vrijstellingen voor schenkingen van ouders aan het kind behouden. Er kan eenmalig, vrij van schenkbelasting, een bedrag van € 25.526 geschonken worden aan het kind. Dit bedrag is vrij besteedbaar. Wanneer het kind de schenking gebruikt voor het betalen van een studie of het aflossen van een studieschuld geldt dat dit bedrag kan worden verhoogd tot en met € 53.176. Aan beide schenkingen is wederom de voorwaarde verbonden dat het kind tussen de 18 en 40 jaar oud dient te zijn.

Ook blijft het mogelijk om jaarlijks (in 2017) een bedrag van € 5.320 als ouder aan het kind te schenken, vrij van schenkbelasting, zonder dat hier verdere voorwaarden aan zijn verbonden. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Tarieven erfbelasting & schenkbelasting 2018

0 reacties - Geef uw reactie!