Offerte-aanvraag – Hypotheek en leveringsakte

Voor een zo goed mogelijke verwerking vragen wij u om hieronder zoveel mogelijk velden in te vullen. Houdt u er bij het invullen van uw persoonsgegevens rekening mee dat deze gegevens in de vorm van een onbeveiligd e-mailbericht aan ons kantoor worden toegezonden. U ontvangt spoedig een reactie.

Naam
E-mail
Uw adres
Telefoonnummer
Adres object of perceel
Plaats object of perceel
Koopsom (exclusief de prijs voor roerende zaken die u overneemt)
Wie is de makelaar van de verkoper?
Wie stelt de koopovereenkomst op?
Wanneer dient de eigendomsoverdracht plaats te vinden?
Hypotheeksom
Neemt u tijdelijk een overbruggings-hypotheek totdat uw huidige woning is verkocht en overgedragen aan de koper?
Door welke bank wordt de hypothecaire geldlening verstrekt?
Wie is uw hypotheekadviseur?
Wellicht wilt u tegelijk met de akten van levering en hypotheek nog andere akten op laten stellen?
Heeft u overige opmerkingen / toelichting?