Offerte-aanvraag – Hypotheekakte

Voor een zo goed mogelijke verwerking vragen wij u om hieronder zoveel mogelijk velden in te vullen. Houdt u er bij het invullen van uw persoonsgegevens rekening mee dat deze gegevens in de vorm van een onbeveiligd e-mailbericht aan ons kantoor worden toegezonden. U ontvangt spoedig een reactie.

Naam
E-mail
Uw adres
Telefoonnummer
Adres object of perceel
Plaats object of perceel
Wat gaat u doen met de hypotheekakte?
Wanneer dient de ondertekening plaats te vinden?
Hypotheeksom
Wil de bank dat met het hypotheekgeld andere leningen worden afgelost?
Door welke bank wordt de hypothecaire geldlening verstrekt?
Wie is uw hypotheekadviseur?
Wellicht wilt u tegelijk met de hypotheekakte nog andere akten op laten stellen?
Heeft u overige opmerkingen / toelichting?