Rechtsgebieden

De notaris adviseert en legt afspraken en beslissingen vast. Dat voorkomt later onenigheid of problemen. U kunt daarvoor het beste een beroep doen op de notaris. Hij geeft juridisch advies bij belangrijke beslissingen in uw leven, zoals huwelijk, geregistreerd partnerschap, samenwonen, voogdij, schenkingen aan kinderen, estate planning, de verdeling van uw erfenis, de koop en verkoop van een huis, het starten van een bedrijf, het oprichten van een vereniging of stichting, enzovoorts.

We hebben al deze zaken in de onderstaande vier gebieden verdeeld:

Familie- en erfrecht Ondernemingsrecht Onroerend goed Stichtingen en
verenigingen

De notaris is onpartijdig en deskundig
De notaris zoekt altijd naar evenwichtige oplossingen om conflicten in de toekomst zo veel mogelijk uit te sluiten. Een deskundige die de wet en het recht door en door kent, evenals de toepassingen ervan.

De notaris kunt u in vertrouwen nemen en houdt rekening met alle belangen
De notaris is verplicht om alles wat hem in of bij de uitoefening van zijn ambt is toevertrouwd, geheim te houden. Hij houdt ook rekening met de belangen van andere betrokkenen.