Ik krijg een erfenis

Als u een erfenis krijgt, hebt u maar een beperkte tijd om te beslissen wat u met de erfenis wilt doen en hoe u dat regelt. Bent u verantwoordelijk voor het afwikkelen van de complete nalatenschap? Dan komt er ook nog eens erg veel op u af.

Reacties uitgeschakeld voor Ik krijg een erfenis

Wij gaan uit elkaar, wat moeten wij allemaal regelen?

Sinds een aantal jaren is het mogelijk om te scheiden in onderling overleg. Deze methode is bij uitstek geschikt voor stellen die uit elkaar willen gaan, maar alles zo veel mogelijk in goede harmonie willen laten verlopen. Als u kiest voor een scheiding in onderling overleg kan de notaris u daarbij helpen:

    • De beëindiging van een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap verzorgen
    • Regelen wat er nodig is als samenwoners die geen overeenkomst hadden uit elkaar gaan
    • Boedelscheiding en regelen wie in het huis kan blijven

 

De notaris kan adviseren over alimentatie voor de kinderen die u samen heeft, over partneralimentatie, over omgangsregeling met de kinderen, over verdeling van het huis en de boedel, over pensioen en vele andere dingen die moeten worden geregeld.

Een groot voordeel is dat de notaris meteen de overdracht van het huis of de omzetting van de hypotheek, testament en dergelijke kan regelen. Dat wordt dan afgestemd op de scheiding of het uit elkaar gaan en is daardoor efficiënt en wel zo goedkoop.

Ook als je niet gehuwd bent maar jij en je partner uit elkaar gaan na een periode van samenwonen, en er van alles geregeld moet worden omdat er bijvoorbeeld alimentatie moet worden betaald voor de kinderen of er een gezamenlijke woning is waar een van beiden in wil blijven wonen, kan de notaris je helpen. Een convenant met de gemaakte afspraken kan door de notaris in een notariële akte worden vastgelegd, waardoor het dezelfde kracht heeft als een vonnis van de rechter en dus zekerheid geeft.

Reacties uitgeschakeld voor Wij gaan uit elkaar, wat moeten wij allemaal regelen?

Wij willen onze huwelijkse – of partnerschapsvoorwaarden vastleggen

Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan regelt de wet automatisch dat alle bezittingen en schulden van u samen zijn. Als u dit niet wilt, dan moet u dit vastleggen in huwelijkse voorwaarden (bij trouwen) of partnerschapsvoorwaarden (bij een geregistreerd partnerschap).

Waarom zou ik kiezen voor voorwaarden?


Hoe gaat het opstellen van voorwaarden in zijn werk?


Wat moet ik doen om ze te beëindigen of wijzigen?

Reacties uitgeschakeld voor Wij willen onze huwelijkse – of partnerschapsvoorwaarden vastleggen

Wij willen een samenlevingscontract laten maken

Woont u samen zonder te trouwen of een geregistreerd partnerschap? Dan heeft de wet niets voor u geregeld. Alle bezittingen en schulden zijn van ieder apart. In een samenlevingsovereenkomst regelt u welke goederen van u samen zijn. Ook legt u vast wat er gebeurt met bijvoorbeeld uw woning en uw pensioen als u uit elkaar gaat.

Waarom een samenlevingscontract?


Hoe gaat het opstellen in zijn werk?


Hoe beëindig of wijzig ik het contract?

Reacties uitgeschakeld voor Wij willen een samenlevingscontract laten maken

Ik wil een testament opmaken

Iedereen heeft een nalatenschap. Wilt u niet dat de wet regelt wat daarmee moet gebeuren? Dan is het verstandig om een testament te laten maken bij uw notaris. Hierin legt u zaken vast zoals de verdeling van uw eigendommen, schenkingen, de keuze voor een executeur van uw testament of het nalaten van bepaalde persoonlijke spullen.

Wanneer is het verstandig om een testament op te maken?

Wat kan ik vastleggen in een testament?

Reacties uitgeschakeld voor Ik wil een testament opmaken

Wat is estate planning?

Estate planning, ook wel nalatenschapsplanning genoemd, is advisering die zich richt op de juridische en fiscale begeleiding van de overheveling en instandhouding van (familie)vermogens.

Estate planning heeft veel te maken met besparing van erf- en schenkbelasting, maar dat is niet het enige. Bij estate planning heeft u ook te maken met schenken, het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht.

Welke aspecten spelen een rol bij estate planning?

  • Moet ik mijn huwelijksvoorwaarden wijzigen of niet?
  • Welk soort testament kan ik het beste laten opstellen?
  • Kan ik door het doen van schenkingen belasting besparen?
Reacties uitgeschakeld voor Wat is estate planning?

Ik wil een verklaring van erfrecht laten maken

Een verklaring van erfrecht wordt opgemaakt door een notaris. De notaris verklaart hierin – nadat alle gegevens zijn gecontroleerd – wie is overleden, of de overledene een testament heeft gemaakt en wat er in dit testament is bepaald. Bovendien verklaart de notaris wie de erfgenamen van de overledene zijn en eventueel wie van de erfgenamen door de overige erfgenamen gemachtigd is om de erfenis van de overledene af te wikkelen.

Waarvoor heb je een verklaring van erfrecht nodig?

Als iemand overlijdt mag een bank de rekeningen ten name van de overledene blokkeren. Als erfgenamen de rekening toch willen gebruiken (bijvoorbeeld om betalingen te doen) hebben ze een verklaring van erfrecht nodig.

Op het moment dat er een verklaring van erfrecht aan de bank is overlegd, kunnen de erfgenamen weer over de rekening ten name van de overledene beschikken. Deze rekening worden dan vaak ervenrekening genoemd.

Ook veel instanties vragen om een verklaring van erfrecht.

Zolang de bank of een andere instantie niet om een verklaring van erfrecht vraagt is het niet nodig een verklaring van erfrecht te laten opmaken.

Reacties uitgeschakeld voor Ik wil een verklaring van erfrecht laten maken

Ik wil meer weten over de aangifte erfbelasting

De aangifte erfbelasting houdt kort gezegd in dat u aan de belastingdienst aangeeft wat de waarde van de nalatenschap van de overledene was op het moment van overlijden. De waarde van de nalatenschap wordt in beginsel bepaald aan de hand van de waarde in het economisch verkeer. Voor woningen is bepaald dat de waarde in het economisch verkeer wordt gesteld op de WOZ-waarde van die woning.

De nalatenschap van de overledene kan onder meer bestaan uit een eigen woonhuis, vervoersmiddelen, bankrekeningen en inboedel. Om alle gegevens boven water te krijgen en er zeker van te zijn dat er niets wordt vergeten werken wij met een lijst waarop alle (financiële) gegevens staan die voor de volledige invulling van de aangifte erfbelasting van belang kunnen zijn.

Het is natuurlijk belangrijk dat u de juiste waardes aangeeft. Maar nog belangrijker is dat u alle aftrekposten meeneemt; niemand wil immers te veel belasting betalen!

De aangifte erfbelasting moet in beginsel acht maanden na het overlijden bij de belastingdienst worden ingediend.

Reacties uitgeschakeld voor Ik wil meer weten over de aangifte erfbelasting