Wij gaan onze woning verkopen

Hebt u een koper gevonden voor uw woning en bent u het eens over de prijs? Dan moet u afspraken maken over de overdracht en over de voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Die afspraken moet u schriftelijk vastleggen in het koopcontract. Mondelinge afspraken gelden dus niet.Het verkoopproces


Overige zaken en bijzonderheden

Reacties uitgeschakeld voor Wij gaan onze woning verkopen

Wij willen de overdracht van onroerend goed vastleggen

Als het koopcontract is getekend, de bedenktijd voorbij is en de ontbindende voorwaarden niet nodig bleken is het huis nog niet uw eigendom. De woning moet namelijk nog officieel worden overgedragen. Daarvoor moet u naar de notaris. Bij de overdracht tekent u de leveringsakte en de hypotheekakte. De leveringsakte wordt ook getekend door de verkoper en de notaris. En de hypotheekakte door uw bank en de notaris. Vaak wordt een medewerker van de notaris gemachtigd om te tekenen namens de verkoper en de bank.

Daarna zorgt de notaris ervoor dat een afschrift van de leveringsakte wordt ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Ook uw hypotheekakte wordt geregistreerd in de openbare registers. Iedereen kan dan zien dat u de nieuwe eigenaar bent van het huis en dat u een hypotheek heeft afgesloten.

 

Reacties uitgeschakeld voor Wij willen de overdracht van onroerend goed vastleggen

Wij willen een huis kopen

Hebt u een woning gevonden en bent u het eens over de prijs? Dan moet u afspraken maken over de overdracht en over de voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Die afspraken moet u schriftelijk vastleggen in het koopcontract. Mondelinge afspraken gelden dus niet.

 Het koopcontract


Bijzonderheden


De overdracht


Regels bewoners appartement

Reacties uitgeschakeld voor Wij willen een huis kopen

Wij willen onze hypotheek aanpassen

Er zijn maar weinig hypotheken die dertig jaar lang onveranderd blijven doorlopen. Tussentijds zijn er altijd wel aanleidingen voor veranderingen. U wilt wellicht de looptijd aanpassen, de lasten (tijdelijk) verlagen of juist verhogen, de tenaamstelling wijzigen, et cetera. Het is belangrijk dat u wijzigingen ook laat doorvoeren bij de notaris.

Reacties uitgeschakeld voor Wij willen onze hypotheek aanpassen

Wij willen ons huis verkopen en het brengt minder op dan de hypotheek groot is

Levert uw woning bij verkoop niet voldoende op om de hypotheekschuld af te lossen? Dan is het goed om op tijd naar een oplossing te zoeken. Bij een restschuld kan uw hypotheek namelijk niet worden doorgehaald. En dan kunt u de woning niet overdragen.

Misschien kan de schuld worden meegenomen in een hypotheek voor uw nieuwe woning. De restschuld kan mogelijk worden omgezet in een persoonlijke lening bij dezelfde bank. Die lening moet u vaak wel versneld aflossen. Hoe dan ook, het is goed om ook hiervoor op tijd uw notaris in te schakelen. Die kan u precies vertellen wat er moet gebeuren en misschien kan hij zelfs voor u bemiddelen bij de hypotheekbank.

Reacties uitgeschakeld voor Wij willen ons huis verkopen en het brengt minder op dan de hypotheek groot is

Ik wil een splitsingsakte opmaken (appartementsrecht)

Pensioenfondsen, beleggingsmaatschappijen of woningbouwverenigingen kunnen besluiten om een gebouw dat zij bezitten te splitsen in afzonderlijke eenheden (woningen en/of winkels), meestal met de bedoeling deze te verkopen aan de huurders of anderen. De splitsing in appartementen wordt vastgelegd in een notariële akte: ‘de splitsingsakte’.Splitsingsakte

Op een daarbij behorende splitsingstekening worden de grenzen tussen de verschillende appartementen onderling en die van de gemeenschappelijke ruimten aangegeven. De splitsingstekening en de splitsingsakte worden samen in de openbare registers van de Dienst van het Kadaster en de openbare registers ingeschreven. Ze zijn voor iedereen op te vragen en in te zien. Een van de belangrijkste onderdelen van de splitsingsakte is het reglement van splitsing.Reglement van splitsing

In het reglement van splitsing zijn bepalingen en voorschriften opgenomen: de gedragsregels voor eigenaars/bewoners.Downloads splitsingsreglement

In vrijwel alle notariële akten waarbij een gebouw wordt gesplitst in ‘appartementsrechten’ wordt verwezen naar het zogenaamde Modelreglement. Deze kunt u hieronder downloaden.

Reacties uitgeschakeld voor Ik wil een splitsingsakte opmaken (appartementsrecht)