Ik wil aandelen overdragen

Het kapitaal of vermogen van een rechtspersoon is in aandelen verdeeld. De personen die aandelen bezitten, worden aandeelhouders genoemd. De uitgifte van aandelen dient bij notariële akte te geschieden. Alle aandeelhouders zijn verenigd in de algemene vergadering van aandeelhouders. Iedere aandeelhouder heeft het recht om de vergaderingen te bezoeken, er het woord te voeren en voorstellen goed of af te keuren.

De meeste b.v.’s hebben één aandeelhouder: de eigenaar/directeur. Zodra er echter meerdere aandeelhouders zijn, moeten er afspraken gemaakt worden over de besluitvorming. Het kan namelijk voorkomen dat er een beslissing moet worden genomen terwijl er evenveel stemmen voor als tegen zijn. In dat geval is het handig wanneer er vooraf (in een ‘aandeelhoudersovereenkomst’) is vastgelegd dat er een beslissing door een of meerdere buitenstaanders moet worden genomen.

 

Voor de uitgifte van nieuwe aandelen is een afzonderlijke, notariële akte vereist.

Voorafgaande aan de uitgifte dient door de algemene vergadering van aandeelhouders een besluit te worden genomen, hoeveel aandelen en tegen welke koers deze aandelen worden uitgegeven.

Vervolgens hebben de bestaande aandeelhouders een voorkeursrecht op de uit te geven aandelen. Maken zij hiervan geen gebruik, dan kunnen de uit te geven aandelen aan derden worden uitgegeven. In het laatste geval komen er derhalve nieuwe aandeelhouders bij.

De vennootschap die de aandelen uitgeeft vertegenwoordigd door de directie en de personen aan wie de aandelen worden uitgegeven, dienen de notariële akte te ondertekenen.

Comments are closed.