Ik wil een splitsingsakte opmaken (appartementsrecht)

Pensioenfondsen, beleggingsmaatschappijen of woningbouwverenigingen kunnen besluiten om een gebouw dat zij bezitten te splitsen in afzonderlijke eenheden (woningen en/of winkels), meestal met de bedoeling deze te verkopen aan de huurders of anderen. De splitsing in appartementen wordt vastgelegd in een notariële akte: ‘de splitsingsakte’.Splitsingsakte

Op een daarbij behorende splitsingstekening worden de grenzen tussen de verschillende appartementen onderling en die van de gemeenschappelijke ruimten aangegeven. De splitsingstekening en de splitsingsakte worden samen in de openbare registers van de Dienst van het Kadaster en de openbare registers ingeschreven. Ze zijn voor iedereen op te vragen en in te zien. Een van de belangrijkste onderdelen van de splitsingsakte is het reglement van splitsing.Reglement van splitsing

In het reglement van splitsing zijn bepalingen en voorschriften opgenomen: de gedragsregels voor eigenaars/bewoners.Downloads splitsingsreglement

In vrijwel alle notariële akten waarbij een gebouw wordt gesplitst in ‘appartementsrechten’ wordt verwezen naar het zogenaamde Modelreglement. Deze kunt u hieronder downloaden.

Comments are closed.