Ik wil meer weten over de aangifte erfbelasting

De aangifte erfbelasting houdt kort gezegd in dat u aan de belastingdienst aangeeft wat de waarde van de nalatenschap van de overledene was op het moment van overlijden. De waarde van de nalatenschap wordt in beginsel bepaald aan de hand van de waarde in het economisch verkeer. Voor woningen is bepaald dat de waarde in het economisch verkeer wordt gesteld op de WOZ-waarde van die woning.

De nalatenschap van de overledene kan onder meer bestaan uit een eigen woonhuis, vervoersmiddelen, bankrekeningen en inboedel. Om alle gegevens boven water te krijgen en er zeker van te zijn dat er niets wordt vergeten werken wij met een lijst waarop alle (financiële) gegevens staan die voor de volledige invulling van de aangifte erfbelasting van belang kunnen zijn.

Het is natuurlijk belangrijk dat u de juiste waardes aangeeft. Maar nog belangrijker is dat u alle aftrekposten meeneemt; niemand wil immers te veel belasting betalen!

De aangifte erfbelasting moet in beginsel acht maanden na het overlijden bij de belastingdienst worden ingediend.

Comments are closed.