Ik wil statutenwijzigingen doorvoeren in de notariële akte

Bent u van plan om de statuten van een rechtspersoon te wijzigen? De Nederlandse wet bepaalt dat de statuten van een vereniging, stichting, een NV of een BV kunnen worden gewijzigd bij notariële akte. Op het gebied van het opstellen en wijzigen van statuten is de notaris daarom de adviseur bij uitstek.

Statuten zijn de grondregels die ten grondslag liggen aan bepaalde rechtspersonen, zoals bijvoorbeeld de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap, de vereniging en de stichting. De statuten zijn opgenomen in de notarieel verleden akte van oprichting. De statuten moeten met de oprichtingsakte ter kennisneming door derden worden ingeschreven in het handelsregister. Dit gebeurt doorgaans doordat een authentiek afschrift van de akte van oprichting wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de statuten berust volledig bij de ter zake deskundige notaris.

Comments are closed.