Wat is het verschil tussen een vereniging of stichting?

Het verschil tussen een vereniging en een stichting is substantieel en levensgroot. Verenigingen zijn geregeld in Boek 2, Titel 2 Burgerlijk Wetboek. Stichtingen zijn geregeld in Boek 2, Titel 5 Burgerlijk Wetboek. Een vereniging is een rechtspersoon waarin leden samenwerken voor een door hen gesteld doel. Een stichting is een rechtsperoon die geen leden kent en beoogt met behulp van een daartoe bestemd vermogen een doel te verwezenlijken.

Comments are closed.