Wij willen onze statuten wijzigen

Het bestuur kan besluiten de statuten te wijzigen, als dit is toegestaan volgens de statuten. Statutenwijzigingen moeten steeds in een nieuwe notariële akte worden vastgelegd.Soms kennen de statuten de mogelijkheid tot wijziging niet. Is een statutenwijziging toch noodzakelijk dan kan de rechtbank op verzoek van de oprichter, het bestuur of het openbaar ministerie de statuten wijzigen.De rechter zal dit pas toestaan als ongewijzigde handhaving van de statuten zou leiden tot gevolgen, die bij de oprichting redelijkerwijze niet werden gewild.

Comments are closed.