Zijn bestuurders van een vereniging of stichting hoofdelijk aansprakelijk?

Of u als bestuurslid hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunt worden voor schulden van of schade door uw organisatie, is afhankelijk van de rechtsvorm. Bij een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid bent u als bestuurslid zelf aansprakelijk als uw organisatie schulden maakt. Bij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of bij een stichting, is een bestuurslid niet persoonlijk aansprakelijk voor schade of schulden. Wel kan een bestuurslid persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als deze vooraf wist dat de vereniging niet in staat was verplichtingen aan een derde na te komen.

Comments are closed.