VRIJBLIJVENDE OFFERTE KLIK HIER of bel voor een afspraak 0492 509 333

Menu

Hoe wijzig ik mijn statuten?

De notaris legt de statuten van uw onderneming, vereniging of stichting vast in de oprichtingsakte. De naam van uw organisatie wijzigen, de loop van het boekjaar aanpassen of andere activiteiten ontplooien: dat kan niet zonder het wijzigen van de statuten.
Om de statuten van uw organisatie daadwerkelijk te veranderen moet daar eerst een besluit over worden genomen tijdens de algemene ledenvergadering. Daarvoor moet een meerderheid van de leden tijdens de vergadering met de wijziging akkoord gaan.
De notaris controleert het besluit van de algemene ledenvergadering. Daarna stelt hij een nieuwe notariƫle akte op, met daarin de gewijzigde statuten.