VRIJBLIJVENDE OFFERTE KLIK HIER of bel voor een afspraak 0492 509 333

Menu

Kennisbank Spoormakers Notarissen in Helmond

Kennisbank

Onroerend goed
De 5%-regeling bij nieuwbouw

De 5%-regeling bij nieuwbouw

Hoe werkt de 5%-regeling? Wanneer je een nieuwbouwwoning hebt gekocht, mag je bij de oplevering 5% van de aanneemsom laten bewaren door de notaris. Dat [...]
Ondernemingsrecht
Hoe wijzig ik mijn statuten?

Hoe wijzig ik mijn statuten?

De notaris legt de statuten van uw onderneming, vereniging of stichting vast in de oprichtingsakte. De naam van uw organisatie wijzigen, de loop van het [...]
Familie- en erfrecht
Woont u al langer samen zonder afspraken?

Woont u al langer samen zonder afspraken?

Waarom een notarieel samenlevingscontract van groot belang is! Waarom zouden we een notarieel samenlevingscontract maken? Heeft dat zin als we later toch willen gaan trouwen? [...]
Ondernemingsrecht
Waarom een vereniging bij de notaris oprichten?

Waarom een vereniging bij de notaris oprichten?

Net als bij de oprichting van de Stichting zorgt de notariële akte voor een scheiding tussen het eigen vermogen van de leden en het vermogen [...]
Ondernemingsrecht
Waarom een stichting als rechtsvorm kiezen?

Waarom een stichting als rechtsvorm kiezen?

Het oprichten van een stichting zorgt voor een scheiding tussen het eigen vermogen van de oprichters en het vermogen van de stichting. Geldstromen lopen zo [...]
Ondernemingsrecht
Stichting of Vereniging? Welke rechtsvorm past het beste bij mij?

Stichting of Vereniging? Welke rechtsvorm past het beste bij mij?

Doorgaans worden stichtingen opgericht door mensen of organisaties die zich richten op het verwezenlijken van een ideëel doel, zoals bijvoorbeeld natuurbehoud, hulp aan andere mensen [...]
Ondernemingsrecht
Ik wil mijn aandelen overdragen, wat moet ik regelen?

Ik wil mijn aandelen overdragen, wat moet ik regelen?

Om aandelen in een BV over te dragen is een notariële akte wettelijk verplicht. Elke BV heeft een aandeelhoudersregister waaruit blijkt wie de eigenaren van [...]
Ondernemingsrecht
Wat is een BV?

Wat is een BV?

De BV is een samenwerkingsverband van aandeelhouders. Bij de oprichting worden aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) of aan anderen die geld of goederen inbrengen. De [...]
Onroerend goed
Hoe kan ik aan mijn perceel/percelen grond een nieuwe bestemming geven?

Hoe kan ik aan mijn perceel/percelen grond een nieuwe bestemming geven?

Bestaat er iets dat meer enerverend is dan het creëren van iets nieuws zoals bijvoorbeeld een nieuw gebied voor wonen, winkelen of bedrijvigheid? Voordat de [...]
Onroerend goed
Hoe kan ik een gebouw met meerdere gebruikseenheden opsplitsen in afzonderlijke delen en tegelijkertijd ervoor zorgen dat het onderhoud en gebruik van het pand in zijn geheel goed geregeld blijft?

Hoe kan ik een gebouw met meerdere gebruikseenheden opsplitsen in afzonderlijke delen en tegelijkertijd ervoor zorgen dat het onderhoud en gebruik van het pand in zijn geheel goed geregeld blijft?

Hiervoor kunnen wij voor u een akte van splitsing in appartementsrechten opmaken. Hierbij spreekt het geval van een gebouw met verschillende woonappartementen natuurlijk het meest [...]
Onroerend goed
Kan ik een geldbedrag tijdelijk bij de notaris in bewaring geven?

Kan ik een geldbedrag tijdelijk bij de notaris in bewaring geven?

Soms is het wenselijk om een bepaald geldbedrag dat tussen 2 partijen moet worden afgerekend, tijdelijk bij een notaris in bewaring wordt gegeven in afwachting [...]
Onroerend goed
Mijn ex-partner en ik hebben nog een woning samen in eigendom waar ik niet meer in woon. Hoe kunnen we vastleggen dat de eigendom van de woning alleen nog maar op naam van mijn ex-partner komt te staan?

Mijn ex-partner en ik hebben nog een woning samen in eigendom waar ik niet meer in woon. Hoe kunnen we vastleggen dat de eigendom van de woning alleen nog maar op naam van mijn ex-partner komt te staan?

Wilt u een aandeel in de eigendom van uw onroerend goed overdragen aan iemand die al voor een gedeelte mede-eigenaar is? Dan gaat u niet [...]
Onroerend goed
Wij willen graag afspraken vastleggen tussen eigenaren van 2 aangrenzende stukken grond en/of een afspraak vastleggen die voor langere tijd op de grond blijft rusten, ook als deze van eigenaar wisselt. Wat zijn onze opties?

Wij willen graag afspraken vastleggen tussen eigenaren van 2 aangrenzende stukken grond en/of een afspraak vastleggen die voor langere tijd op de grond blijft rusten, ook als deze van eigenaar wisselt. Wat zijn onze opties?

Bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwbouw maar ook tussen 2 eigenaren van bestaande bouw, kan het soms noodzakelijk zijn dat er afspraken vastgelegd worden tussen [...]
Onroerend goed
Waarom heb ik een hypotheekakte nodig?

Waarom heb ik een hypotheekakte nodig?

Vaak zeggen mensen: “Ik heb een hypotheek op mijn huis.”. Juridisch gezien wordt dan doorgaans bedoeld: “Ik heb geld geleend voor mijn huis en heb [...]
Onroerend goed
Met welke kosten moet ik rekening houden bij de aankoop van onroerend goed?

Met welke kosten moet ik rekening houden bij de aankoop van onroerend goed?

Voor het opmaken van de akte van levering plus een eventuele hypotheekakte betaalt u kosten aan de notaris en aan het Kadaster. Voor een indicatie [...]
Onroerend goed
Wij hebben onze woning verkocht, wat moet er geregeld worden?

Wij hebben onze woning verkocht, wat moet er geregeld worden?

Hebt u een koper gevonden voor uw woning of een andersoortige onroerende zaak/registergoed en bent u het eens over de prijs? Dan moet u afspraken [...]
Familie- en erfrecht
Wat is personen- en familierecht?

Wat is personen- en familierecht?

Onder het personen- en familierecht vallen zaken zoals het opstellen van een samenlevingscontract, huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden, een akte van verdeling na een relatiebreuk of overlijden, [...]
Familie- en erfrecht
Wat is in mijn situatie het beste: een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract?

Wat is in mijn situatie het beste: een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract?

De gevolgen van het aangaan van een samenlevingscontract zijn anders dan het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Daarnaast speelt het gevoelsaspect hierbij vaak [...]
Familie- en erfrecht
Wat als mijn dierbare wilsonbekwaam is en hij/zij geen levenstestament heeft opgesteld?

Wat als mijn dierbare wilsonbekwaam is en hij/zij geen levenstestament heeft opgesteld?

Is uw dierbare wilsonbekwaam en is er geen levenstestament opgesteld, dan krijgt hij of zij te maken met de wettelijke bescherming, waarbij de kantonrechter iemand [...]
Familie- en erfrecht
Wat is een levenstestament?

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een uitgebreide volmacht die geldt tot aan het overlijden. Deze volmacht omvat uw wensen voor het geval u zelf tijdelijk of langdurig [...]
Familie- en erfrecht
Waarom afspraken vastleggen bij de notaris?

Waarom afspraken vastleggen bij de notaris?

Via de notaris kunt u de afspraken die u met uw partner of andere naasten heeft gemaakt, vastleggen in een officieel document: een akte. Dit [...]
Familie- en erfrecht
Wat als ik kom te overlijden en ik heb geen testament opgesteld?

Wat als ik kom te overlijden en ik heb geen testament opgesteld?

Ingeval u geen testament heeft opgesteld, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Ingeval u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, is dit uw [...]
Familie- en erfrecht
Wat is een testament?

Wat is een testament?

Een testament is een notariële akte en iedereen die 16 jaar of ouder is kan een testament op laten maken. In een testament legt u [...]
Familie- en erfrecht
Wat moet ik regelen bij het overlijden van een dierbare?

Wat moet ik regelen bij het overlijden van een dierbare?

Wanneer iemand in uw naaste omgeving komt te overlijden, moeten er vaak verschillende zaken worden geregeld. De notaris kan onderzoeken of de overledene een testament [...]
Familie- en erfrecht
Waarvoor heb je een verklaring van erfrecht nodig?

Waarvoor heb je een verklaring van erfrecht nodig?

Met een verklaring van erfrecht kan aangetoond worden wie bevoegd is om een erfenis af te wikkelen en wie de erfgenamen zijn. Als iemand overlijdt [...]
Familie- en erfrecht
Is een verklaring van erfrecht verplicht?

Is een verklaring van erfrecht verplicht?

Een verklaring van erfrecht is niet verplicht: zolang de bank of een andere instantie niet om een verklaring van erfrecht vraagt is het niet nodig [...]
Familie- en erfrecht
Wat is een ‘Verklaring van erfrecht’?

Wat is een ‘Verklaring van erfrecht’?

Een verklaring van erfrecht is een akte, opgemaakt door een notaris. Met zo’n akte kan aangetoond worden wie bevoegd is om de erfenis af te [...]
Familie- en erfrecht
Wat staat er in een ‘Verklaring van erfrecht’?

Wat staat er in een ‘Verklaring van erfrecht’?

De notaris verklaart in deze akte – nadat alle gegevens zijn gecontroleerd – wie is overleden, of de overledene een testament heeft gemaakt en wat [...]
Familie- en erfrecht
De overledene heeft een niet-Nederlandse nationaliteit en/of vermogen in het buitenland, wat nu?

De overledene heeft een niet-Nederlandse nationaliteit en/of vermogen in het buitenland, wat nu?

Indien er sprake is van een internationale situatie, is het mogelijk om een Europese verklaring van erfrecht aan u af te geven. Deze verklaring kan [...]
Familie- en erfrecht
Is het verstandig om een schenking te doen?

Is het verstandig om een schenking te doen?

Het verrichten van een schenking wordt regelmatig gedaan om erfbelasting te besparen in geval van overlijden van de schenker. Een schenking boven de jaarlijks vrijgestelde [...]
Familie- en erfrecht
Wat is Estate planning?

Wat is Estate planning?

Estate planning, ook wel nalatenschapsplanning genoemd, is advisering die zich richt op de juridische en fiscale begeleiding van de overheveling en instandhouding van (familie)vermogens. Estate [...]
Familie- en erfrecht
Wat is een mediator en kan ik hiervoor bij Spoormakers Notarissen terecht?

Wat is een mediator en kan ik hiervoor bij Spoormakers Notarissen terecht?

Een mediator is een onafhankelijk persoon die gespecialiseerd is om u te begeleiden in het geval van een relatiebreuk of zakelijk conflict. Ingeval partijen samen [...]