VRIJBLIJVENDE OFFERTE KLIK HIER of bel voor een afspraak 0492 509 333

Menu

Kennisbank Spoormakers Notarissen in Helmond

Kennisbank

De notaris legt de statuten van uw onderneming, vereniging of stichting vast in de oprichtingsakte. De naam van uw organisatie wijzigen, de loop van het [...]
Hoe werkt de 5%-regeling? Wanneer je een nieuwbouwwoning hebt gekocht, mag je bij de oplevering 5% van de aanneemsom laten bewaren door de notaris. Dat [...]
Waarom een notarieel samenlevingscontract van groot belang is! Waarom zouden we een notarieel samenlevingscontract maken? Heeft dat zin als we later toch willen gaan trouwen? [...]
Net als bij de oprichting van de Stichting zorgt de notariële akte voor een scheiding tussen het eigen vermogen van de leden en het vermogen [...]
Het oprichten van een stichting zorgt voor een scheiding tussen het eigen vermogen van de oprichters en het vermogen van de stichting. Geldstromen lopen zo [...]
Doorgaans worden stichtingen opgericht door mensen of organisaties die zich richten op het verwezenlijken van een ideëel doel, zoals bijvoorbeeld natuurbehoud, hulp aan andere mensen [...]
Om aandelen in een BV over te dragen is een notariële akte wettelijk verplicht. Elke BV heeft een aandeelhoudersregister waaruit blijkt wie de eigenaren van [...]
De BV is een samenwerkingsverband van aandeelhouders. Bij de oprichting worden aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) of aan anderen die geld of goederen inbrengen. De [...]
Bestaat er iets dat meer enerverend is dan het creëren van iets nieuws zoals bijvoorbeeld een nieuw gebied voor wonen, winkelen of bedrijvigheid? Voordat de [...]
Hiervoor kunnen wij voor u een akte van splitsing in appartementsrechten opmaken. Hierbij spreekt het geval van een gebouw met verschillende woonappartementen natuurlijk het meest [...]
Soms is het wenselijk om een bepaald geldbedrag dat tussen 2 partijen moet worden afgerekend, tijdelijk bij een notaris in bewaring wordt gegeven in afwachting [...]
Wilt u een aandeel in de eigendom van uw onroerend goed overdragen aan iemand die al voor een gedeelte mede-eigenaar is? Dan gaat u niet [...]
Bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwbouw maar ook tussen 2 eigenaren van bestaande bouw, kan het soms noodzakelijk zijn dat er afspraken vastgelegd worden tussen [...]
Vaak zeggen mensen: “Ik heb een hypotheek op mijn huis.”. Juridisch gezien wordt dan doorgaans bedoeld: “Ik heb geld geleend voor mijn huis en heb [...]
Voor het opmaken van de akte van levering plus een eventuele hypotheekakte betaalt u kosten aan de notaris en aan het Kadaster. Voor een indicatie [...]
Hebt u een koper gevonden voor uw woning of een andersoortige onroerende zaak/registergoed en bent u het eens over de prijs? Dan moet u afspraken [...]
Onder het personen- en familierecht vallen zaken zoals het opstellen van een samenlevingscontract, huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden, een akte van verdeling na een relatiebreuk of overlijden, [...]
De gevolgen van het aangaan van een samenlevingscontract zijn anders dan het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Daarnaast speelt het gevoelsaspect hierbij vaak [...]
Is uw dierbare wilsonbekwaam en is er geen levenstestament opgesteld, dan krijgt hij of zij te maken met de wettelijke bescherming, waarbij de kantonrechter iemand [...]
Een levenstestament is een uitgebreide volmacht die geldt tot aan het overlijden. Deze volmacht omvat uw wensen voor het geval u zelf tijdelijk of langdurig [...]
Via de notaris kunt u de afspraken die u met uw partner of andere naasten heeft gemaakt, vastleggen in een officieel document: een akte. Dit [...]
Ingeval u geen testament heeft opgesteld, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Ingeval u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, is dit uw [...]
Een testament is een notariële akte en iedereen die 16 jaar of ouder is kan een testament op laten maken. In een testament legt u [...]
Wanneer iemand in uw naaste omgeving komt te overlijden, moeten er vaak verschillende zaken worden geregeld. De notaris kan onderzoeken of de overledene een testament [...]
Met een verklaring van erfrecht kan aangetoond worden wie bevoegd is om een erfenis af te wikkelen en wie de erfgenamen zijn. Als iemand overlijdt [...]
Een verklaring van erfrecht is niet verplicht: zolang de bank of een andere instantie niet om een verklaring van erfrecht vraagt is het niet nodig [...]
Een verklaring van erfrecht is een akte, opgemaakt door een notaris. Met zo’n akte kan aangetoond worden wie bevoegd is om de erfenis af te [...]
De notaris verklaart in deze akte – nadat alle gegevens zijn gecontroleerd – wie is overleden, of de overledene een testament heeft gemaakt en wat [...]
Indien er sprake is van een internationale situatie, is het mogelijk om een Europese verklaring van erfrecht aan u af te geven. Deze verklaring kan [...]
Het verrichten van een schenking wordt regelmatig gedaan om erfbelasting te besparen in geval van overlijden van de schenker. Een schenking boven de jaarlijks vrijgestelde [...]
Estate planning, ook wel nalatenschapsplanning genoemd, is advisering die zich richt op de juridische en fiscale begeleiding van de overheveling en instandhouding van (familie)vermogens. Estate [...]
Een mediator is een onafhankelijk persoon die gespecialiseerd is om u te begeleiden in het geval van een relatiebreuk of zakelijk conflict. Ingeval partijen samen [...]