VRIJBLIJVENDE OFFERTE KLIK HIER of bel voor een afspraak 0492 509 333

Menu

Spoormakers Notarisen overleg rechtspersonenrecht

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht bij Spoormakers Notarissen in HelmondSpoormakers Notarissen heeft ruime ervaring op het gebied van het ondernemingsrecht.
Wij zijn een waardevolle sparringpartner bij het bepalen van uw gedachten over de toekomst van uw onderneming. Zaken als juridische structurering van uw bedrijf, uitbreiding van de activiteiten, samenwerking met anderen en bedrijfsopvolging zijn naast financiële en fiscale aandachtspunten voor ons kantoor bekend terrein. Ook op specialistische gebieden als fusies kunnen wij u onze diensten aanbieden.

Ook adviseren onze specialisten u graag over het oprichten van een vereniging of stichting.
Als notariskantoor hebben wij al veel nieuwe verenigingen op weg geholpen en gaandeweg hun bestaan hen geadviseerd wanneer aanpassingen nodig waren.

Wij adviseren u graag bij uw keuze voor een bepaalde rechtsvorm zodat we u daarna kunnen helpen bij het leggen van een solide juridische basis om uw doelen na te kunnen streven.

Gebeurtenissen in het leven

De notaris legt de statuten van uw onderneming, vereniging of stichting vast in de oprichtingsakte. De naam van uw organisatie wijzigen, de loop van het boekjaar aanpassen of andere activiteiten ontplooien: dat kan niet zonder het wijzigen van de statuten.
Om de statuten van uw organisatie daadwerkelijk te veranderen moet daar eerst een besluit over worden genomen tijdens de algemene ledenvergadering. Daarvoor moet een meerderheid van de leden tijdens de vergadering met de wijziging akkoord gaan.
De notaris controleert het besluit van de algemene ledenvergadering. Daarna stelt hij een nieuwe notariële akte op, met daarin de gewijzigde statuten.

Net als bij de oprichting van de Stichting zorgt de notariële akte voor een scheiding tussen het eigen vermogen van de leden en het vermogen van de vereniging. Ook worden de ‘spelregels’ van de organisatie officieel vastgelegd in de statuten van de vereniging.

Het is ook mogelijk om een ‘informele vereniging’ op te richten, zonder tussenkomst van een notaris. Bestuurders zijn dan persoonlijk aansprakelijk voor de verplichtingen die de vereniging aangaat.

Na oprichting van de stichting of vereniging met een notariële akte zorgt de notaris voor inschrijving van de stichting of de vereniging in het handelsregister. In dit geval zijn bestuursleden niet hoofdelijk aansprakelijk zolang sprake is van behoorlijk bestuur.

Het oprichten van een stichting zorgt voor een scheiding tussen het eigen vermogen van de oprichters en het vermogen van de stichting. Geldstromen lopen zo niet meer door elkaar. Een stichting is bovendien een rechtspersoon. De stichting kan daarom bezittingen en schulden hebben en contracten afsluiten. Als rechtspersoon kan een stichting subsidies, donaties en legaten ontvangen. De ‘spelregels’ van de organisatie worden officieel vastgelegd in de statuten van de stichting. Deze regels dienen voor een goede interne organisatie van de stichting.

Een vereniging wordt meestal opgericht door mensen met een gezamenlijk doel: samen sporten, muziek maken of een hobby uitoefenen. Een andere vorm is de Vereniging van Eigenaren (VvE). Eigenaren van een appartement zijn hier verplicht lid van en betalen via de vereniging samen voor het onderhoud en reparatie van het pand.

Doorgaans worden stichtingen opgericht door mensen of organisaties die zich richten op het verwezenlijken van een ideëel doel, zoals bijvoorbeeld natuurbehoud, hulp aan andere mensen of het promoten van kunst en cultuur.
Voor ondernemers kan het zinvol zijn om een Stichting Administratiekantoor op te richten. Het doel is dan het beheren en certificeren van aandelen.

Om aandelen in een BV over te dragen is een notariële akte wettelijk verplicht. Elke BV heeft een aandeelhoudersregister waaruit blijkt wie de eigenaren van de uitgegeven aandelen zijn. De notaris vraagt altijd naar het aandeelhoudersregister om er zeker van te zijn dat de verkoper van de aandelen ook de eigenaar is.

De voldoening van de koopprijs van de aandelen verloopt meestal via de notaris, zodat de verkoper maximale zekerheid heeft op het verkrijgen van de koopprijs. Indien een persoon in een BV alle aandelen heeft of als de samenstelling van het bestuur wijzigt, zal de notaris ook zorgen voor bijwerking van de inschrijvingsgegevens in het handelsregister.

De BV is een samenwerkingsverband van aandeelhouders. Bij de oprichting worden aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) of aan anderen die geld of goederen inbrengen.

De BV is een rechtspersoon. Dat betekent onder meer dat de BV bezittingen en schulden kan hebben en ook contracten kan afsluiten.

Na de oprichting van de BV bent u als bestuurder in dienst van de BV en handelt u uit naam van de BV. U kunt een BV alleen oprichten maar ook samen met anderen.

Voor de oprichting van een BV bent u bij Spoormakers Notarissen op het juiste adres. Wij leggen de statuten van de BV vast in de oprichtingsakte en verzorgen het inschrijven van uw BV in het handelsregister.

OFFERTE KLIK HIER
of bel 0492 509 333