Referenties

“In de toelichting op de officiële stukken zie je wat een notaris voor je kan betekenen. Dan komt zijn deskundigheid goed uit de verf. Die juridische vaktaal zegt me niets, ik wil precies weten wat ermee bedoeld wordt. Hier heb ik steeds het gevoel dat hij aansluit bij wat ik weet.”
Mevrouw Bosch-Driessen.

“Wat mij bij notaris Spoormakers opvalt is de tijd die de mensen voor mij nemen. Ze vertellen me helder wat er moet gebeuren en wat de eventuele consequenties zijn. Dat spreekt me aan.”
Dhr. Hanssen.

… hier een referentie van een ondernemer …

… hier nog een referentie …