Onroerend goed

In Nederland is het zo dat de notaris alle juridische zaken regelt rondom de overdracht van onroerend goed. De Nederlandse wetgever wil dat alleen een notaris dat mag doen, zodat alle betrokken partijen zeker weten wat ze doen. In andere landen, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten, kennen ze geen notaris zoals wij die in Nederland en veel andere landen in Europa kennen. Daar sluiten kopers een dure verzekering af om de kosten van problemen die zich na de overdracht presenteren af te dekken en nemen zowel koper als verkoper vaak een dure juridische adviseur in de arm. Toch zie je dat juist in die landen relatief veel fraude met betrekking tot onroerend goed, zoals een woning die aan verschillende kopers tegelijk verkocht wordt of een woning die verkocht wordt zonder dat de eigenaar dit weet.

Het systeem is in Nederland zodanig ingericht dat u niet alleen de hoogste zekerheid heeft dat u krijgt wat u met de wederpartij heeft afgesproken maar dat ook nog tegen de laagste kosten.

De notaris is onafhankelijk en onpartijdig en waakt daarom over de belangen van alle betrokken partijen. Om alle partijen de beloofde zekerheid te kunnen bieden doet de notaris allerlei onderzoeken en onderneemt hij tijdig actie wanneer iets niet helemaal in orde is. Komen bepaalde zaken niet in orde en vreest de notaris dat hierdoor een partij benadeeld wordt? Dan tekent hij de akte niet!

Op het notariskantoor wordt dus achter de schermen heel veel voor u gedaan, zodat u alleen nog maar de aktes hoeft te tekenen.

Ook de financiële kant van een onroerend goed transactie wordt door de notaris bewaakt. Hij zorgt dat alle nodige gelden op de dag van ondertekening onder zijn beheer zijn en zorgt ervoor dat alle rechthebbenden betaald worden nadat alle handtekeningen zijn gezet en nadat de eindcontroles de juiste resultaten hebben laten zien.

Behalve de deskundigheid en jarenlange ervaring op dit vakgebied is ons kantoor uitgerust met de meest moderne software en communicatiemiddelen zodat wij niet alleen onze juridische werkzaamheden maar ook onze spilfunctie tussen alle betrokken partijen zo snel en efficiënt mogelijk voor u kunnen vervullen.

Gebeurtenissen in het leven

Wij gaan onze woning verkopen

Wij willen de overdracht van onroerend goed vastleggen

Als het koopcontract is getekend, de bedenktijd voorbij is en de ontbindende voorwaarden niet nodig bleken is het huis nog niet uw eigendom. De woning moet namelijk nog officieel worden overgedragen. Daarvoor moet u naar de notaris. Bij de overdracht tekent u de leveringsakte en de hypotheekakte. De leveringsakte wordt ook getekend door de verkoper en de notaris. En de hypotheekakte door uw bank en de notaris. Vaak wordt een medewerker van de notaris gemachtigd om te tekenen namens de verkoper en de bank.

Daarna zorgt de notaris ervoor dat een afschrift van de leveringsakte wordt ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Ook uw hypotheekakte wordt geregistreerd in de openbare registers. Iedereen kan dan zien dat u de nieuwe eigenaar bent van het huis en dat u een hypotheek heeft afgesloten.  

Wij willen een huis kopen

Wij willen onze hypotheek aanpassen

Er zijn maar weinig hypotheken die dertig jaar lang onveranderd blijven doorlopen. Tussentijds zijn er altijd wel aanleidingen voor veranderingen. U wilt wellicht de looptijd aanpassen, de lasten (tijdelijk) verlagen of juist verhogen, de tenaamstelling wijzigen, et cetera. Het is belangrijk dat u wijzigingen ook laat doorvoeren bij de notaris.

Wij willen ons huis verkopen en het brengt minder op dan de hypotheek groot is

Levert uw woning bij verkoop niet voldoende op om de hypotheekschuld af te lossen? Dan is het goed om op tijd naar een oplossing te zoeken. Bij een restschuld kan uw hypotheek namelijk niet worden doorgehaald. En dan kunt u de woning niet overdragen. Misschien kan de schuld worden meegenomen in een hypotheek voor uw nieuwe woning. De restschuld kan mogelijk worden omgezet in een persoonlijke lening bij dezelfde bank. Die lening moet u vaak wel versneld aflossen. Hoe dan ook, het is goed om ook hiervoor op tijd uw notaris in te schakelen. Die kan u precies vertellen wat er moet gebeuren en misschien kan hij zelfs voor u bemiddelen bij de hypotheekbank.

Ik wil een splitsingsakte opmaken (appartementsrecht)

Pensioenfondsen, beleggingsmaatschappijen of woningbouwverenigingen kunnen besluiten om een gebouw dat zij bezitten te splitsen in afzonderlijke eenheden (woningen en/of winkels), meestal met de bedoeling deze te verkopen aan de huurders of anderen. De splitsing in appartementen wordt vastgelegd in een notariële akte: 'de splitsingsakte'.

Splitsingsakte
Op een daarbij behorende splitsingstekening worden de grenzen tussen de verschillende appartementen onderling en die van de gemeenschappelijke ruimten aangegeven. De splitsingstekening en de splitsingsakte worden samen in de openbare registers van de Dienst van het Kadaster en de openbare registers ingeschreven. Ze zijn voor iedereen op te vragen en in te zien. Een van de belangrijkste onderdelen van de splitsingsakte is het reglement van splitsing.

Reglement van splitsing
In het reglement van splitsing zijn bepalingen en voorschriften opgenomen: de gedragsregels voor eigenaars/bewoners.

Downloads splitsingsreglement
In vrijwel alle notariële akten waarbij een gebouw wordt gesplitst in ‘appartementsrechten’ wordt verwezen naar het zogenaamde Modelreglement. Deze kunt u hieronder downloaden.