VRIJBLIJVENDE OFFERTE KLIK HIER of bel voor een afspraak 0492 509 333

Menu

Wij willen graag afspraken vastleggen tussen eigenaren van 2 aangrenzende stukken grond en/of een afspraak vastleggen die voor langere tijd op de grond blijft rusten, ook als deze van eigenaar wisselt. Wat zijn onze opties?

Bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwbouw maar ook tussen 2 eigenaren van bestaande bouw, kan het soms noodzakelijk zijn dat er afspraken vastgelegd worden tussen aan elkaar grenzende percelen. Bijvoorbeeld door het vestigen van een erfdienstbaarheid waarmee een recht van overpad of de handhaving van een bepaald bouwwerk wordt vastgelegd.

Ook komt het in bedoelde gevallen voor dat het nodig is dat bepaalde afspraken tussen verkoper en koper zodanig vastgelegd worden dat deze bij elke opvolgende eigendomsoverdracht moeten worden doorgelegd aan de opvolgende koper. Bijvoorbeeld een kwalitatieve verplichting of kettingbeding waardoor de koper (en diens rechtsopvolgers in de toekomst) moet gedogen dat verkoper op de grond die niet verkocht is en van verkoper blijft een bepaalde activiteit gaat/blijft uitoefenen.

Wij kunnen u hierin adviseren om ervoor te zorgen dat de afspraken correct verwoord zijn en vastgelegd worden zodat deze tot in lengte van dagen nog kunnen gelden.